Programma

PROGRAMMA

19.00u - Ontvangst en inschrijving

 

19.45u - Welkom – Dominick Vansevenant, burgemeester Keerbergen

 

20.00u - De Noord-Zuid Nederlandse samenwerking vandaag – Axel Buyse

 

20.30u - Een Waalse toekomstvisie – Jules Gheude

 

21.00u - Een Vlaamse toekomstvisie – Rik Van Cauwelaert

 

21.30u - Pauze

 

22.00u - Vragenronde – Prof. Em. Luc De Vos

 

22.30u - Nabeschouwing – Alexander Binon, burgemeester Oud-Heverlee

 

22.45u - Slot

 

22.50u - Afsluitende receptie

 

23.50u - Einde colloquium

 

 

De Noord-Zuid Nederlandse samenwerking vandaag - Axel Buyse

Nederland is voor Vlaanderen een prioritaire partner. Dit uitgangspunt was lange tijd gebaseerd op de gemeenschappelijke taal en op cultuur.  Door een gedeeld eigenbelang zijn Vlaanderen en Nederland anno 2017 uitgegroeid tot “strategische partners”.  Vlaanderen wil op die basis met Nederland uitgroeien tot één logistieke, economische en culturele ruimte. Vlaanderen wil ook internationaal waar mogelijk samen met Nederland optrekken. Zo bouwt  Vlaanderen geleidelijk aan zijn eigen buitenlands beleid uit.

 

Een Waalse toekomstvisie - Jules Gheude

Vlaanderen is een natie geworden geprangd in een Belgisch institutioneel kader. Een onafhankelijke Waalse of Waals-Brusselse staat is niet realistisch en al helemaal niet op financieel vlak. Alleen samen met Frankrijk op basis van een integratie-unie met een apart statuut heeft Wallonië een leefbare toekomst. Vandaag staat Wallonië op de rand van het bankroet. Transferten zullen in volle transparantie en efficiëntie moeten gebeuren. Hoe lang nog zal Vlaanderen dit kunnen en willen volhouden?

 

Een Vlaamse toekomstvisie - Rik Van Cauwelaert

Valt het federale koninkrijk België nog samen te houden? En biedt het confederale model een oplossing? Opmerkelijk is dat de Waalse vleugels van de toen nog unitaire partijen, zowel liberalen als socialisten, christendemocraten en zelfs de communisten, in 1947 een ontwerp voor een nieuwe Grondwet voorstelden, waarvan het eerste artikel luidde: ‘België is een Confederatie gevormd door twee gewestelijke Staten, Vlaanderen en Wallonië, en door het Federaal Gewest Brussel.’ Het ontwerp was het resultaat van de werkzaamheden van de ‘Commission des questions institutionelles’ aangesteld door het ‘Congrès National Wallon’. Dat ontwerp blijft nog altijd bruikbaar als vertrekpunt voor een definitieve oplossing.

 

Download het programma als pdf-bestand.

 

Dit evenement wordt georganiseerd door N-VA, AB Leuven

Locatie

 

Datum en tijdstip

 

Zaterdag 28 oktober

Ontvangst vanaf 19u

Start om 19u45

SITEMAP