Sprekers

SPREKERS

Luc De Vos - moderator

Luc De Vos (°1946) is een voormalig hoger officier van de Belgische krijgsmacht. Hij is doctor in de letteren en de wijsbegeerte-geschiedenis en emeritus gewoon hoogleraar van de Koninklijke Militaire School en buitengewoon hoogleraar van de KULeuven. Van 2000 tot 2010 was hij voorzitter van de Internationale Commissie voor Militaire Geschiedenis-UNESCO. Hij zorgde jarenlang voor duiding in de media. Hij is nu voorzitter van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Bibliotheek Albert 1 en inspirator van het War Heritage Institute.

 

Axel Buyse

Axel Buyse (°1955, Kortrijk) studeerde geschiedenis en politieke wetenschappen aan de KULeuven. In 1984 werd hij redacteur buitenland bij de krant De Standaard waar hij de brede geostrategische ontwikkelingen becommentarieerde. Tussen 1995 en 2002 was hij chef en commentator buitenland. Eind 2002 trad hij in diplomatieke dienst voor de Vlaamse regering. Van begin 2003 tot augustus 2008 vertegenwoordigde hij die regering in Den Haag. Daarna leidde hij tot augustus 2014 de Vlaamse vertegenwoordiging bij de Europese Unie. Vandaag is hij Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Den Haag.

 

Jules Gheude

Jules Gheude (°1946, Eigenbrakel) startte zijn professionele carrière als leraar Germaanse talen in Namen. In 1974 trad hij toe tot het kabinet van François Perin, minister van Institutionele Hervormingen. In 1976 volgde hij de beweging van Perin-Gol-Knoops en sloot aan bij de ‘Parti pour les Réformes et la Liberté de Wallonie (PRLw)’. Onder het voorzitterschap van Jean Gol en Louis Michel speelde hij een actieve rol in de public relations van de PRL. In 1983 werd hij benoemd tot directeur internationale relaties van de Franse Gemeenschap van België. Die rol vervulde hij tot zijn pensioen in 2011. Sinds 2010 coördineert hij de activiteiten van het GEWIF (Groupe d'Etudes pour la Wallonie intégrée à la France).

 

Rik Van Cauwelaert

Rik Van Cauwelaert (°1950, OLV-Lombeek) is een Vlaams journalist die bekend staat om zijn kritische houding tegenover de politieke machthebbers. Van 1986 tot 2012 werkte hij voor het weekblad Knack. Hij begon zijn carrière in de jaren ’70 als fotograaf en sportjournalist. Midden jaren ’80 werd hij opgenomen in de politieke redactie van Knack. Na het terugtreden van Hubert Van Humbeeck in 2002, werd hij directeur-hoofdredacteur. In 2011 werd hij directeur strategie en bleef hij politiek commentator van Knack. Eind 2012 nam hij samen met journalist Koen Meulenaere ontslag omdat hij oordeelde dat Knack te veel opschoof in de linkse richting. In 2015 ontving hij het ereteken van de Orde van de Vlaamse Leeuw.

Dit evenement wordt georganiseerd door N-VA, AB Leuven

Locatie

 

Datum en tijdstip

 

Zaterdag 28 oktober

Ontvangst vanaf 19u

Start om 19u45

SITEMAP